วิธีเก็บผลไม้ให้สดนานๆ

 

 

วิธีเก็บผลไม้ให้สดนานๆ


วิธีเก็บผลไม้ให้สดนานๆ ผลไม้ที่ซื้อมาสดๆนั้น ต้องเอามาล้างให้สะอาดผึ่งลมให้แห้งแล้วบรรจุไว้ในกล่องพลาสติกหรือถุงพลาสติกปิดปากให้แน่น อย่าให้ลมเข้าได้ เสร็จแล้วเอาไปแช่ในช่องล่างสุดของตู้เย็น ห้ามแช่ช่องน้ำแข็งผลไม้จะช้ำ เก็บได้ทนทานประมาณ 6-7 วัน
บรรจุผลไม้ให้เต็มถุงพลาสติก ใส่น้ำฝนบริสุทธิ์(แต่ปัจจุบันหาน้ำฝนบริสุทธิ์ได้ยาก) ให้เต็มถุงแล้วเก็บถุงนี้ในตู้เย็นห้องแช่แข็ง จะเก็บผลไม้ได้สดทนนานที่สุดและอยู่ในสภาพเดิมเช่นกัน


© 2002 SunShine4U.5U.CoM. All rights reserved.